Vore børn er en gruppe af børn, unge og voksne med hjerneskader, udviklingshæmning, udviklingsforstyr-relser, syndromer, fysiske handicap, epilepsi og spasti-sisme - med alt hvad dette medfører.

Disse mennesker har svært ved at tage initiativer, sætte sig selv i gang og er afhængige af andre.

Fælles for dem er, at de har et stort behov for struktur, forudsigelighed og mange gentagelser. Det tager vi selvfølgelig hensyn til, når vi planlægger vore aktiviteter.


Vi ønsker med vores aktiviteter i Forældreforeningen at give børnene mulighed for at møde hinanden, være sammen, få nye venner og danne netværk - der også rækker ud over de enkelte aktiviteter.


Dato

Kl.

Arrangement

Hvor

Lørdag d. 19. oktober 2019

11:00

Tur til Frilandsmuseet

Frilandsmuseet, Brede

Lørdag d. 7. december 2019

14:00

Julebanko

Friviligcentret/Mariehøj

Torsdag d. 26. februar 2020

19:00

Generalforsamling

Frivilligcentret/Mariehøj

Lørdag d. 29. februar 2020

14:00

Fastelavnsfest m/overraskelse

Frivilligcenter/Mariehøj

Lørdag d. 7. marts 2020

14:00

KREA dag m/Susanne Holck

Frivilligcentret/Mariehøj

Lørdag d. 25. april 2020

16.00

Bowling - aflyst pga. Corona

Ballerup Bowling Center

21. - 23. maj 2020


Kr. Himmelfartstur - aflyst pga. Corona


Ud over ovenstående arrangementer arrangerer Forældreforeningen Minigolf 1-2 søndage forår,sommer,efterår. Alle kan deltage uanset niveau. Og så er hyggen i højsædet.


MINIGOLF holder pause pga. Corona.


Mødested PÅ banen - der hvor der står Krolf. Parkér ved Mariehøjcentret, og gå dertil. Medbring tøj til vejret, varme drikke og godt humør. Forældreforeningen glæder sig til at se jer. Læs mere om dem her

Kommende arrangementer


Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte